Přeskočit na obsah

Bc. Jiřina Šindelářová

Nížebohy

Mé vzdělání je pedagog volného času na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Před narozením dětí jsem se této profesi věnovala a opět se k ní teď vracím. Měla jsem možnost pracovat v předškolním zařízení nebo v domě dětí a mládeže. Další odborné a životní zkušenosti jsem získala několikaletým studiem ve Francii.

Ve volném čase ráda zahradničím, učím se cizím jazykům a jezdím na kole. Již 13 let žiji v místní části Nížebohy. Posledních pár měsíců zastávám funkci člena místní samosprávy.

Co mě přimělo kandidovat na zastupitele:

  • „nekomunikace“ vedení města s občany;
  • odmítavý postoj k realizaci všech nových podnětů a myšlenek, které by mohly vést k lepšímu životu v obcích;
  • netransparentní hospodaření v rámci obcí (např. platby za odpad);
  • nezapojování všech místních částí při důležitých rozhodnutích o kvalitě života občanů na Budyňsku.

Co se budu snažit udělat a zlepšit:

  • chci vytvořit zóny pro děti, kde budou moci trávit svůj volný čas;
  • chci, aby i přilehlé obce měly svůj platný hlas při důležitých rozhodnutích;
  • chci zvýšit dopravní bezpečnost ve všech místních částech (chodníky, přechody);
  • chci zlepšit systém třídění odpadu;
  • chci větší pozornost k názorům občanů.

Chci, aby se nám tu všem lépe žilo.

Jiřina Šindelářová