Přeskočit na obsah

Volby

Jak se volí v komunálních volbách? Volím starostu? Jak mohu volit?

Když jdeme ke komunálním volbám, máme často pocit, že rozhodujeme o tom, kdo bude další čtyři roky starostou. V této domněnce nás zcela špatně utvrzují i plakáty, na kterých se usmívají lidé vybavení nápisem „kandidát na starostu“.

Toto je častý omyl a pravda je jiná: V komunálních volbách v České republice starostu nevolíme!

Náš hlas rozhoduje pouze o tom, kteří lidé zasednou na další čtyři roky v zastupitelstvu. Teprve nově zvolené zastupitelstvo následně zvolí nového starostu ze skupiny právě zvolených zastupitelů. A každého starostu je také možné kdykoliv v průběhu volebního období odvolat. Stačí k tomu, jen rozhodnutí nadpoloviční většiny zastupitelů.

Tedy jednoduše. Lidé volí zastupitele a tito zvolení zastupitelé pak vyberou někoho ze svých řad za starostu. Starostou také zpravidla nebývá ten, kdo ve volbách získal nejvíce hlasů. Starostou se stane ten, na kom se shodne nadpoloviční většina zastupitelů na své první schůzi.

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.

Průběh hlasování:

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který může upravit těmito třemi následujícími způsoby:

  1. Volič může označit křížkem jednu volební stranu, pouze a právě jednu jedinou volební stranu, nic víc. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty a hlasuje tak pro všechny kandidáty této strany. Příklad: Volí se 15 zastupitelů. Volič vybere jednu volební stranu a je to stejné, jako kdyby dal křížek každému z kandidátů na kandidátce této volební strany. Žádná jiná strana ani kandidát hlasy nezíská.
  2. Volič může označit křížkem vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, u nás to je 15 členů). Prostě bez ohledu na politickou stranu vybere kandidáty, kteří se mu líbí. Příklad: Volí se 15 zastupitelů. Volič vybere 15 různých kandidátů z různých stran. Hlasy dostanou tito vybraní kandidáti. Žádná jiná strana ani žádný jiný kandidát hlasy nezíská.
  3. Volič může označit křížkem jednu volební stranu a k tomu si může vybrat kandidáty z jiných stran. Je to kombinace předchozích dvou bodů. Poté se jeho hlasy přidělí zakřížkovaným kandidátům a ty, které na křížkování nevyužil se započítají straně, kterou zakřížkoval. Příklad: Volí se 15 zastupitelů. Volič vybere 5 různých kandidátů z různých stran a pak zakřížkuje jednu stranu. Hlasy dostane těchto pět zakřížkovaných kandidátů a “nepoužitých” 10 křížků se započítá straně, kterou vybral.

Zdá se to složité? Jednoduché řešení. Jeden křížek stačí – křížek pro OPLB.

Jde o permanentní práci a úsilí mnoha osob a o prosazování dobrých věcí.

Máte nápady a chuť něco zlepšit?

Pojďte do toho s námi!