Přeskočit na obsah

Mgr. Pavla Leonora Kurašová

Nížebohy

Je mi 42 let a v Nížebohách bydlím pátým rokem. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem vystudovala obor Politické vědy. Celý svůj profesní život pracuji v sociální oblasti a ve veřejné správě, kde se věnuji zejména dotacím a strategickému a komunitnímu plánování.

V současné době pracuji již šestým rokem na městském úřadě jako projektový manažer ve veřejné správě na Podřipsku. Zde se mi podařilo zajistit zdárnou realizaci řady projektů, ať již v oblasti rozvoje obce, životního prostředí, investic, prevence kriminality nebo školství.

Domnívám se, že bych své profesní znalosti a dovednosti mohla zhodnotit k rozvoji Budyně a jejich místních částí. Ráda bych zde pomohla k využití dotačních titulů, ať už ze zdrojů národního rozpočtu či evropských fondů a přispěla tak k lepšímu využití potenciálu, které dle mého názoru Budyně a její místní části bezesporu mají.

Ve svém volném čase se ráda vzdělávám, kreslím, věnuji se turistice a mineralogii.

Mezi mé priority patří:

  • smysluplná strategie rozvoje města, která je v souladu s potřebami obyvatel;
  • využívání dotačních titulů na základě schválené strategie;
  • větší zapojení obyvatel do rozhodování a chodu města a to i z místních částí;
  • zapojení se do aktivní Místní akční skupiny.