Přeskočit na obsah

Marek Poch

Je mi 47 let a v Budyni nad Ohří žiji se svou rodinou jedenáctým rokem. Mám dvě, téměř dospělé, děti. Jsem majitel, spolumajitel a jednatel několika obchodních společností. Celý život jsem pracoval v oblasti financí, kapitálových trhů, investičních projektů a investičního a privátního bankovnictví. Působil jsem na kapitálových trzích v České republice, EU a USA. V rámci skupiny UniCredit Group jsem měl to štěstí zakusit práci v privátním bankovnictví v Itálii, Švýcarsku, Irsku a Monacu.

V současné době se nejvíce věnuji své rodině, mé paní, svým dvěma dětem a našim společným aktivitám a zálibám. Nejdůležitější výzvou pro mě je vytvořit pro mou rodinu bezpečné a stabilní prostředí, tak aby se všichni cítili dobře a mohli jít za vlastními sny s pocitem silného rodinného zázemí. Rád lyžuji, vařím a včelařím.

Kandiduji proto,

 • že mi vadí nehospodárné nakládání s veřejným majetkem;
 • že mi vadí polovičatá a neprofesionální řešení;
 • že mi vadí nahodilé a nekoncepční vedení města;
 • že mi vadí k lidem nepřívětivý úřad a přezíravost vedení města;
 • že mi vadí arogance vedení města, která se zde rozvíjela téměř čtvrt století;
 • že mi vadí, že není brán zřetel na názor občanů;
 • že mi vadí propojení ekonomických zájmů představitelů města s jejich osobními ekonomickými zájmy.

Mými prioritami na úrovni správy obce je,

 • vrátit důvěru obyvatel ve vedení města a úřad jako takový;
 • otevřít úřad a otevřeně informovat o všem, co by byť jen mohlo obyvatele zajímat;
 • efektivně spravovat obecní majetek;
 • naslouchat obyvatelům a jejich potřebám a přáním;
 • vrátit Budyňsko do 21. století;
 • pracovat na tom, aby Budyňsko bylo dobrým místem pro život, a abychom jej jednou našim dětem předávali v lepším stavu, než je nyní.

Problémy, které jsou z mého pohledu nejpalčivější,

 • plán strategického rozvoje nevycházející ze skutečných požadavků obyvatel Budyňska;
 • problematika likvidace komunálních odpadů a třídění odpadu;
 • nesmyslné investiční projekty;
 • nedostatečná kvalita základní školy;
 • nízké čerpání a nevyužívání dotačních titulů;
 • nekoncepční řešení volnočasových aktivit všech věkových skupin;
 • nulová ochrana obyvatel a města před developery, kteří chtějí Budyňsko zdecimovat.

Tohle jsem já, Marek Poch a takhle to vidím.
Díky.


Miloš Jirsa, DiS.

Téměř celou svou kariéru pracuji v maloobchodě jako technický manažer. Mám zkušenosti s řízením dotací, správou velké společnosti, výstavbou nových objektů a jejich rekonstrukcí.

Baví mě věci posouvat dál, rozvíjet je a následně sledovat, že to, co dělám, má smysl, a že mohu být na svou práci hrdý.

Je mi 46 let, celý život bydlím v Budyni, posledních 10 let ve Vrbce se svojí rodinou.

Proč kandiduji:

 • je čas posunout Budyňsko dál, nelhat lidem, nedělat věci polovičatě a nechat je, že nějak dopadnou;
 • je potřeba vést dialog s občany, posouvat se dopředu kvalitně, nadčasově a s vizí.

Co chci prosadit:

 • místa pro setkávání ve všech částech Budyňska pro všechny věkové skupiny obyvatel;
 • moderní technologie a postupy při správě města a jeho majetku;
 • vstřícný přístup radnice k občanům;
 • účast obyvatel Budyňska na realizaci změn ve vzhledu města, ve kterém žijí a na činnostech ovlivňujících budoucí směřování a rozvoj města.

Co mě baví:

 • sportování s dětmi, golf, plavání a saunování.

Bude to dlouhá cesta dostat Budyňsko zpět na správnou cestu, ale kdo jiný by to měl udělat, než my Budyňáci.

Přijdte k volbám, je to vaše město.

Váš kandidát do zastupitelstva, Miloš Jirsa.


Mgr. Filip Snášel

Vystudoval jsem mezinárodní vztahy a díky práci pro časopis Týden jsem mohl zblízka sledovat válečné konflikty v Afghánistánu nebo Kosovu. Dnes už takový adrenalin nevyhledávám a věnuji se hlavně marketingovým strategiím pro nadnárodní firmy.

Největší část volného času trávím s rodinou na výletech po našem krásném okolí. Rád bych, aby mé děti jednou mohly být hrdé na to, co jsme tu vybudovali, ať už to budou obnovené tradice jako třeba masopust, nebo pečlivě udržovaná obec, kam každý rád přijede na návštěvu.

Kandiduji proto, že:

 • jsem zvyklý se aktivně podílet na veřejném životě;
 • mě baví připravovat různé akce, přinášet nápady a realizovat je;
 • chci pomáhat svým sousedům;
 • chci přátelskou a otevřenou radnici, která občany vyslyší a poradí jim.

Chci pro vás zajistit:

 • aby město věnovalo stejnou péči Budyni i okolním obcím;
 • abychom připravili transparentní správu městského rozpočtu;
 • abychom obnovili rozorané polní cesty a přinesli opět život do polí;
 • cyklostezky a naučné stezky, kam by každý mohl vyrazit s dětmi;
 • lepší využití dotačních titulů;
 • rozvíjet potenciál dětí a mládeže na Budyňsku;
 • esteticky příjemnou a uživatelsky přátelskou prezentaci města navenek.

Problémy, které jsou z mého pohledu nejpalčivější:

 • malé investice do obcí na Budyňsku;
 • neexistující koncepce pro práci s mládeží a rozvoje lidského potenciálu Budyňska;
 • netransparentní správa veřejného majetku;
 • nevyužité dotační tituly, které přímo zlepší život lidí. Místo řešení se často hledají spíše důvody „proč to nejde”.

Ing. Dagmar Opalecká

Pocházím z malé vesničky kousek od Trenčína a v Břežanech nad Ohří žiji od roku 2001. Absolvovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou. Mám praxi jako vedoucí laboratoří v Unipetrolu Litvínov a po přestěhování do Břežan jsem působila jako obchodní manažer ve sklárně v Libochovicích, následně v Praze jako obchodně-provozní ředitelka ve výrobní firmě zpracovávající stavební sklo. V současné době se profesně věnuji vývoji, testování a vyhodnocování kvality pryže.

Jsem vdaná a mám dvě dospělé děti, dva psy a kočku.

Ve volném čase se věnuji zahradničení, mám ráda turistiku, nordic walking a v zimě lyže. Ráda zkoumám čísla a různé číselné analýzy.

Zajímám se o problematiku odpadového hospodářství a odpadních vod. Dle mého názoru má Budyňsko co dohánět.

Kandiduji zejména proto, že bych chtěla pomoc:

 • se zlepšením informovanosti občanů o dění v rámci města a kraje;
 • obyvatelům se zjednodušením procesu získání různých dotací;
 • se zkvalitněním odpadového hospodářství a s řešením finanční nákladností likvidace odpadních vod občanům přilehlých obcí;
 • se zlepšením možností trávení volného času v obcích (např. multifunkční hřiště pro děti a dospělé bez nutnosti jezdit do Budyně či rozvoj dalšího zázemí pro volnočasové aktivity);
 • se zvýšením dopravní bezpečnosti;
 • s budováním cyklostezek, které tady velice chybí;
 • se zajištěním kultivace břehů Ohře v rámci našeho území obcí.

Jiří Jelínek

Rád bych se Vám představil, kdo mě ještě neznáte.

Jmenuji se Jiří Jelínek. Je mi 36 let a v Budyni nad Ohří žiji od svých deseti let. Chodil jsem na místní základní školu a ve studiu jsem dále pokračoval na gymnáziu v Roudnici nad Labem. Již v době studia na gymnáziu jsem začal pracovat v rodinné firmě, kde jsem zůstal pracovat až do dnešních dní. V rámci činnosti rodinné firmy se s mým bratrem věnujeme oboru vytápění a chlazení budov. Ve volném čase rád sportuji, ale ze všeho nejraději trávím čas s rodinou, kdy společně jezdíme po okolí na kole, koupeme se v Ohři a užíváme si hezkých okamžiků. Své děti se snažím vést ke sportu, stejně tak jako ke slušnému chování a respektu k přírodě a všemu, co nám okolí nabízí.

Pro všechno, co jsem uvedl, chci, aby nás život v Budyni nad Ohří byl stále tak krásný, pohodový, abychom se nemuseli bát nesmyslných projektů, realizací developerských záměrů a aby bylo zajištěno, že naše příroda, město a okolní krajina budou zase vzkvétat.

Chtěl bych:

 • lepší fungování města pro občany;
 • lepší prostředí, krásnější město, funkční město;
 • lepší odpadové hospodářství;
 • vyřešit otázku třídění a sběru plastu;
 • fungující otevřená sportoviště pro všechny;
 • více rozmanitých kulturních akcí pro všechny věkové kategorie;
 • více sportovních akcí např. běžecké a cyklistické závody;
 • prosadit systémovou podporu sportování dětí;
 • prosadit investice do oprav komunikací a vybudování chodníků v přilehlých obcích;
 • a hlavně čisté a klidné město, kde bude každý žít rád.

Proč kandiduji?

Rád bych přidal ruku k dílu pro lepší Budyňsko!

Jiří Jelínek


Tomáš Janků

Jmenuji se Tomáš Janků, je mi 47 let a celý život žiji v Budyni nad Ohří.

Jsem čtvrtou generací zahradnického rodu a bylo jasné, že v rodinném řemesle budu pokračovat, neb tradice je třeba ctít. Absolvoval jsem SOUZ v Lovosicích. První praktické dovednosti jsem začal získávat v okrasných školkách, kde jsem pracoval jako zahradník. Momentálně již dvacátým rokem pracuji jako zahradník v Praze z toho deset let na pozici vrchní zahradník. Moje zaměstnání je i můj koníček, takže mu velmi rád věnuji i spoustu volného času. Najde-li se přeci jen nějaká ta volná chvíle, tak ji rád využiji pro rodinu, sport, památky, přírodu a cestování.

Co mohu nabídnout?

 • praxi v zahradnickém oboru a v péči o zeleň;
 • upřímnost;
 • spolehlivost;
 • dochvilnost;
 • neúplatnost;
 • pracovitost.

Co mě přimělo kandidovat?

 • špatná komunikace města s občany;
 • odmítavý postoj k realizaci nových podnětů a myšlenek, které by mohly vést ke zlepšení života v Budyni nad Ohří a přilehlých obcích;
 • nezapojování přilehlých obcí do přípravy důležitých rozhodnutí o kvalitě života občanů na Budyňsku.

Co bych rád zlepšil?

 • rád bych docílil toho, aby součástí Budyně nad Ohří byly i okolní vesnice, a to nejen na papíře;
 • aby byl dostatek otevřených multifunkčních hřišť pro naše děti všech věkových skupin;
 • aby zázemí pro život našich nejstarších spoluobčanů odpovídalo roku 2022;
 • aby byl dostatek pracovních míst pro naše občany;
 • rád bych podpořil nové i stávající živnostníky v realizaci nových nápadů;
 • aby byla bezpečná doprava ve všech obcích a omezena těžká nákladní doprava;
 • aby bylo v našich obcích více zdravé a nové zeleně;
 • chci naslouchat našim spoluobčanům a snažit se plnit jejich přání.

Tomáš Janků


Veronika Havlová

Jmenuji se Veronika Havlová a je mi 18 let.

Studuji Gymnázium Nad Alejí v Praze, kam denně dojíždím. Aktuálně bydlím v Roudníčku a na Budyňsku jsem vyrostla. Ve svém volném čase se věnuji převážně politickým simulacím, a to jak z pozice účastníka, tak nyní z pozice organizátora. Jsem jedním z hlavních členů projektu Vyslanci Evropského parlamentu na našem gymnáziu. Projektů, které si dávají za cíl propojovat aktivní lidi, se účastním skutečně hojně. Kromě politických simulací se zajímám o právo a Evropskou unii. Velmi ráda čtu.

Čeho bych chtěla dosáhnout? Kandiduji, protože je potřeba, aby byl hlas mladých lidí slyšet. Kandiduji, protože si přeji, aby město bylo s obyvateli schopno komunikovat srozumitelně, jasně a otevřeně. Kandiduji, protože bych do Budyně nad Ohří chtěla přivést a vrátit kulturu, pro kterou má značný potenciál.

Mým cílem je,

 • aby obecní úřad s občany komunikoval jasně, srozumitelně, otevřeně a přehledně;
 • aby byl hojněji a kvalitněji využíván kulturní potenciál Budyňska;
 • aby byl hlas mladých lidí brán při rozhodování v potaz;
 • abychom v Budyni měli kvalitní školu a aby děti z Budyně nemusely dojíždět za školou do okolních obcí;
 • aby se při rozhodování myslelo na všechny části našeho města;
 • aby komunikace města na internetu, případně i na sociálních sítích, byla kvalitní a hlavně přehledná;
 • aby na Budyňsku panovala přátelská a přívětivá atmosféra.

Kandiduji, protože v tom vidím smysl.

Veronika Havlová


Antonín Frgal

Je mi 46 let, pocházím z malebné vesnice Písty, kde žiji s rodinou, mám dvě dospělé dcery. Absolvoval jsem obor zahradník. Jsem živnostník se zaměřením na stavebnictví a obnovu okrasných zahrad. Ve volném čase podporuji komunitní život v obci, aktivně se podílím na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti i dospělé, zvelebování vzhledu obce výsadbou a údržbou zeleně. Baví mě sport a rád navštěvuji hudební festivaly.

Svou kandidaturou bych rád přispěl k rozvoji spolupráce místních částí s městem Budyně nad Ohří. Domnívám se, že dlouhodobě se minimálně investuje do místních částí, nepracuje se na obnově a zkvalitnění života občanů. Dobře fungující město musí být transparentní. Základem by měla být informovanost občanů o jednotlivých lokalitách, na webových stránkách města je minimální zmínka o místních částech a jejich zajímavostech či akcích.

Důležitá témata, na které se zaměřím:

 • spolupráce místních částí s městem a následný rozvoj obcí;
 • transparentnost úřadu, informovanost občanů ze zasedání zastupitelstva;
 • řešení odpadních vod, investice do místních částí, kde není dosud vybudována kanalizace a finanční podpora eko čističek;
 • zlepšení péče o lidi, kteří se nemohou o sebe postarat sami;
 • podpora sportovních aktivit pro děti v obcích.

Bc. Jiřina Šindelářová

Mé vzdělání je pedagog volného času na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Před narozením dětí jsem se této profesi věnovala a opět se k ní teď vracím. Měla jsem možnost pracovat v předškolním zařízení nebo v domě dětí a mládeže. Další odborné a životní zkušenosti jsem získala několikaletým studiem ve Francii.

Ve volném čase ráda zahradničím, učím se cizím jazykům a jezdím na kole. Již 13 let žiji v místní části Nížebohy. Posledních pár měsíců zastávám funkci člena místní samosprávy.

Co mě přimělo kandidovat na zastupitele:

 • „nekomunikace“ vedení města s občany;
 • odmítavý postoj k realizaci všech nových podnětů a myšlenek, které by mohly vést k lepšímu životu v obcích;
 • netransparentní hospodaření v rámci obcí (např. platby za odpad);
 • nezapojování všech místních částí při důležitých rozhodnutích o kvalitě života občanů na Budyňsku.

Co se budu snažit udělat a zlepšit:

 • chci vytvořit zóny pro děti, kde budou moci trávit svůj volný čas;
 • chci, aby i přilehlé obce měly svůj platný hlas při důležitých rozhodnutích;
 • chci zvýšit dopravní bezpečnost ve všech místních částech (chodníky, přechody);
 • chci zlepšit systém třídění odpadu;
 • chci větší pozornost k názorům občanů.

Chci, aby se nám tu všem lépe žilo.

Jiřina Šindelářová


Oldřich Káně

Je mi 37 let a celý svůj život žiji v obci Kostelec nad Ohří. Vystudoval jsem střední školu s elektrotechnickým zaměřením, avšak vystudovanému oboru se věnuji pouze jako svému hobby. Jsem povoláním policista pracující pro Krajské ředitelství Policie hl. města Prahy, a to sedmnáctým rokem, z čehož poslední rok ve vedoucí pozici.

V současné době se nejvíce věnuji rekonstrukci našeho domu, zvelebování jeho okolí a své rodině. Mám rád dějiny a je pro mě důležitý všeobecný přehled. Nejdůležitějšími prioritami pro mě jsou, spoluvytvářet prostředí, ve kterém se nebudu bát o své nejbližší, a abychom svým dětem předali to nejlepší z nás.

Kandidovat jsem se rozhodl, z důvodu nesouhlasu s dosavadním vedením města, které by podle mého názoru mělo a mohlo fungovat lépe, a to hlavně v bodech:

 • otevřená komunikace s občany;
 • hospodárné a účelné nakládání s veřejným majetkem;
 • město nemá žádnou vizi do budoucna a volí v rozvoji zastaralá řešení;
 • a v neposlední řadě, že škola, do které bych chtěl jednou poslat své děti, nedisponuje dostatečným zázemím.

Budu usilovat:

 • aby zde vedení města a úřad byly tzv. pro lidi, k lidem otevřenější a poskytovali lidem důležité, a hlavně relevantní informace;
 • aby se více naslouchalo přáním a potřebám obyvatelstva, a diskuze byla přirozeným a nepotlačovaným procesem;
 • o transparentní vedení města, které povede k rozvoji a spokojenějšímu životu – aby se prosadila úzká spolupráce s výbory (zástupci) místních částí (Břežany nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudníček, Vrbka);
 • aby se město zaměřilo na opravy místních komunikací a celkový rozvoj obce i jejích místních částí;
 • o výraznou podporu aktivního života (nejen) mladých lidí ze strany obce a o vznik, snadnou dostupnost a údržbu sportovišť (přístupná dětská hřiště, prostor pro trávení volného času mladistvých atd.).

Mgr. Pavla Leonora Kurašová

Je mi 42 let a v Nížebohách bydlím pátým rokem. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem vystudovala obor Politické vědy. Celý svůj profesní život pracuji v sociální oblasti a ve veřejné správě, kde se věnuji zejména dotacím a strategickému a komunitnímu plánování.

V současné době pracuji již šestým rokem na městském úřadě jako projektový manažer ve veřejné správě na Podřipsku. Zde se mi podařilo zajistit zdárnou realizaci řady projektů, ať již v oblasti rozvoje obce, životního prostředí, investic, prevence kriminality nebo školství.

Domnívám se, že bych své profesní znalosti a dovednosti mohla zhodnotit k rozvoji Budyně a jejich místních částí. Ráda bych zde pomohla k využití dotačních titulů, ať už ze zdrojů národního rozpočtu či evropských fondů a přispěla tak k lepšímu využití potenciálu, které dle mého názoru Budyně a její místní části bezesporu mají.

Ve svém volném čase se ráda vzdělávám, kreslím, věnuji se turistice a mineralogii.

Mezi mé priority patří:

 • smysluplná strategie rozvoje města, která je v souladu s potřebami obyvatel;
 • využívání dotačních titulů na základě schválené strategie;
 • větší zapojení obyvatel do rozhodování a chodu města a to i z místních částí;
 • zapojení se do aktivní Místní akční skupiny.

Ing. Marek Blecha

Jsem stavební inženýr, učitel odborných předmětů budoucích instalatérů a zedníků na SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem. Dříve jsem pracoval jako úředník a vedoucí pracovník na Ministerstvu obrany a disponuji hlubokými zkušenostmi v oblastech stavebního řádu, bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a hospodaření s energiemi.

Je mi 50 let a již více než 10 let žiji se svou rodinou v Budyni nad Ohří, kde od svého narození vyrůstají také mé tři děti. Jsem trenérem plavání nejmenších dětí při 1.TPS v Libochovicích a pomáhám s trénováním fotbalového potěru v místní TJ Viktorie Budyně nad Ohří. V letošním roce jsem vstoupil do místního spolku Sokola, abych pomohl udržet a zpřístupnit jeho tenisové kurty pro všechny obyvatele Budyňska.

Mám rád sport, ke kterému vedu své děti, zejména cyklistiku, jógu, plavání, lyžování a snowboard.

Co se mi nelíbí?

 • nelíbí se mi uzavřená sportoviště;
 • nelíbí se mi stávající systém sběru plastů;
 • nelíbí se se mi chybějící bezbariérový vstup (výtah) na vodním hradě, kde přitom probíhají setkání se staršími občany;
 • nelíbí se mi chybějící komunitní centrum a chátrající stará sokolovna.

Chtěl bych:

 • otevřít sportoviště pro děti a mládež;
 • zlepšit systém sběru plastů;
 • vytvořit ze staré sokolovny komunitní centrum pro občany;
 • vybudovat asfaltový pumptrack pro odrážedla, BMX, koloběžky, horská kola, skateboardy a in-line brusle.

Proč kandiduji?

Protože mě nebaví o věcech jen mluvit, a přitom je nezkusit změnit; ne pro sebe, ale pro naše děti.


Mgr. Martina Petrusová

Je mi 42 let a pocházím z Budyně nad Ohří. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem vystudovala politologii a následně archivnictví. Celý svůj profesní život jsem pracovala převážně na pozicích archiváře a metodika spisové služby ve státní sféře. Mojí práci tedy doprovází zejména zákony, dokumenty, spisové řády, elektronické podpisy a elektronické systémy spisové služby.

Získané zkušenosti bych chtěla využít zejména při procesu digitalizace agend a otevření úřadu pro občany.

Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou nebo přáteli na kole, ať už na Budyňsku nebo na Moravě.

Jako zastupitelka města bych se chtěla zasadit o vymáhání dodržování zákazu průjezdu kamionů přes město nebo místní části a zaměřila bych se na schopnost zlepšit komunikaci města vůči občanům.


Radka Jurčeková, BBus, DiS.

Absolvovala jsem vyšší odbornou školu a následně irský Technologický institut zakončený bakalářským titulem. Více než 20 let se pohybuji v oblasti marketingu a produkce, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V současné době pracuji jako marketingový manažer v české společnosti. S partnerem a dvěma dětmi žiji v obci Vrbka. Volný čas ráda trávím s rodinou, společným cestováním, sportováním a objevováním nového nepoznaného. Zajímám se o dětskou psychologii, psychosomatiku a bylinkářství.

Není mi lhostejný životní prostor a prostředí, ve kterém společně žijeme. Vadí mi špatná komunikace města směrem k obyvatelům a nezájem o názor veřejnosti. Vidím velké nedostatky v zastaralém přístupu ke školnímu a předškolnímu vzdělávání. Záleží mi na dobrých sousedských vztazích a na otevřeném a komunikativním úřadě.

V čem mohu jako zastupitelka přispět:

 • mezi mé priority patří vybudování volně přístupného prostoru zaměřeného na setkávání, odpočinek i sport pro všechny věkové kategorie nejen v Budyni, ale i přilehlých obcích;
 • chci, aby teenageři měli vlastní zázemí a nedocházelo tak k narušování klidu dalších obyvatel;
 • chtěla bych, aby se ve školství využívaly moderní metody výuky;
 • ráda bych pozvedla kulturní a společenský život na Budyňsku.

Bc. Zdeněk Čejka

Je mi 45 let a od narození žiji v Budyni nad Ohří. Budyňsko mám rád, a proto jsem si zde také svépomocí postavil rodinný dům. Již přes dvacet let jsem povoláním policista a pracuji pro Krajské ředitelství Policie hl. města Prahy u odboru, který je nasazován v případě mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof, při rizikových sportovních utkáních, kulturních akcích, demonstracích, při pátrání po osobách a při zajišťování ozbrojených doprovodů a v zahraničních misí.

Nejvíce času trávím se svoji rodinou, ženou a dvěma malými dětmi. Mezi mé záliby patří sport, budování okrasné zahrady, cestování a fotografování, kterému se aktivně věnuji. Zajímám se o moderní technologie, stavebnictví a osobní rozvoj.

Kandiduji proto, že chci změny na Budyňsku aktivně podporovat. Chci z Budyňska udělat místo pro klidný, čistý a bezpečný život.

Obzvlášť důležité jsou pro mne tyto body:

 • posunutí Budyňska do 21. století;
 • transparentní vedení města;
 • přívětivý a otevřený úřad, který naslouchá obyvatelům
 • poskytování důležitých a relevantních informací úřadem srozumitelnou formou a moderními prostředky;
 • čerpání a efektivní využívání dotačních titulů;
 • rekonstruování a zvelebování veřejného prostoru;
 • vybudování volně přístupného multifunkčního hřiště pro obyvatele všech věkových kategorií;
 • budování cyklostezek.

Jde o permanentní práci a úsilí mnoha osob a o prosazování dobrých věcí.

Máte nápady a chuť něco zlepšit?

Pojďte do toho s námi!