Přeskočit na obsah

Oldřich Káně

Kostelec nad Ohří

Je mi 37 let a celý svůj život žiji v obci Kostelec nad Ohří. Vystudoval jsem střední školu s elektrotechnickým zaměřením, avšak vystudovanému oboru se věnuji pouze jako svému hobby. Jsem povoláním policista pracující pro Krajské ředitelství Policie hl. města Prahy, a to sedmnáctým rokem, z čehož poslední rok ve vedoucí pozici.

V současné době se nejvíce věnuji rekonstrukci našeho domu, zvelebování jeho okolí a své rodině. Mám rád dějiny a je pro mě důležitý všeobecný přehled. Nejdůležitějšími prioritami pro mě jsou, spoluvytvářet prostředí, ve kterém se nebudu bát o své nejbližší, a abychom svým dětem předali to nejlepší z nás.

Kandidovat jsem se rozhodl, z důvodu nesouhlasu s dosavadním vedením města, které by podle mého názoru mělo a mohlo fungovat lépe, a to hlavně v bodech:

  • otevřená komunikace s občany;
  • hospodárné a účelné nakládání s veřejným majetkem;
  • město nemá žádnou vizi do budoucna a volí v rozvoji zastaralá řešení;
  • a v neposlední řadě, že škola, do které bych chtěl jednou poslat své děti, nedisponuje dostatečným zázemím.

Budu usilovat:

  • aby zde vedení města a úřad byly tzv. pro lidi, k lidem otevřenější a poskytovali lidem důležité, a hlavně relevantní informace;
  • aby se více naslouchalo přáním a potřebám obyvatelstva, a diskuze byla přirozeným a nepotlačovaným procesem;
  • o transparentní vedení města, které povede k rozvoji a spokojenějšímu životu – aby se prosadila úzká spolupráce s výbory (zástupci) místních částí (Břežany nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudníček, Vrbka);
  • aby se město zaměřilo na opravy místních komunikací a celkový rozvoj obce i jejích místních částí;
  • o výraznou podporu aktivního života (nejen) mladých lidí ze strany obce a o vznik, snadnou dostupnost a údržbu sportovišť (přístupná dětská hřiště, prostor pro trávení volného času mladistvých atd.).